˄
SUT


Yang Mulia Awang Haji Mohammad Rosli bin Haji IbrahimSETIAUSAHA TETAP

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Rosli bin Haji Ibrahim dilahirkan pada 22 November 1969.


Kelulusan Akademik

Kelulusan tertinggi beliau ialah Certificate of Legal Practice (Lower Second Class) di Universiti Malaya, Malaysia pada tahun 1995.

Kelulusan Professional ialah Certificate of Legal Practice dari Universiti Malaya, Malaysia pada tahun 1995; Pada tahun 2002 Post-Graduate Diploma in Islamic Law and Syari'e Practice di Universiti Brunei Darussalam.

Lain-lain kelulusan ialah Master in Commercial Law (LLM) di University of Southampton, United Kingdom pada tahun 2008; Degree in Law (LLB Hons) di Universiti of Wolverhampton, United Kingdom tahun 1992 dan pada tahun 2007, General Orders and Financial Regulation Examinations (GO&FR)


Perkhidmatan                       

Mula berkhidmat dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 1 November 1993. Pada 08 Februari 2018 beliau dilantik menjadi Setiausaha Tetap ((Law & Welfare), Jabatan Perdana Menteri.

Pada 29 April 2020 Yang Mulia Awang Haji Rosli bin Haji Ibrahim dilantik sebagai Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Ugama.


Pengurniaan

Di sepanjang perkhidmatannya, Yang Mulia Awang Haji Rosli bin Haji Ibrahim telah dikurniakan Bintang-Bintang Kebesaran dan Pingat Kehormatan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam iaitu: Bintang Darjah Setia Negara Brunei Yang Amat Bahagia Darjah Keempat (PSB) pada tahun 2012; Bintang Darjah Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Ketiga (SMB) tahun 2016; Pingat Indah Kerja Baik pada tahun 2005 dan Pingat Kerja Lama (PKL) pada tahun 2017.

Manage PermissionsManage Permissions
Attachments